原名:De omwenteling van 1830 by Hendrik Conscience 出版时间:
1851
作品摘录:在 Het leven van Hendrik Conscience te geraken 中,请注意这一点。

De omwenteling van 1830 位于 Frankrijk losgeborsten。 De weergalm er van deed zich in gansch Europa gevoelen…. Hier Laten wij nu het woord aan den scrijver; hij zelf gaat ons de gebeurtenissen verhalen, die zijn lot veranderden en zijne Loopbaan eene nieuwe richting kwamen geven。

德欧文特林货车 1830

比利时和荷兰的十天战争已经结束,并成为荷兰的国王。动物园始建于 1815 年。

Langzamerhand 是 er echter zekere ijverzucht tusschen de beide broederstammen ontstaan​​。在比利时的 Wetgevende Kamers Toonden 中,您可能会遇到严重的问题。 Men klaagde met bitigheid, dat de vruchten en voordeelen van het gezamenlijk leven der beide stammen bijna uitsluitelijk aan inboorlingen van Holland werden toegeëigend, en dat men de Belgische provinciën schier als een wing

资源下载
包年VIP免费升级包年VIP
0
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录