原名:Spaens Heydinnetie by Jacob Cats 出版时间:
1922
作品摘录:tselicken in-val een Italiaensche jonckvrou over-gekomen, en een houvvelick daer uyt ontstaen。

Een derde in-vallende gelegentheyt,van een Zeeus houvvelick,te vvege gebracht Door gevaer des levens; dat anders niet en vvilde vallen。

Een vierde geschiedenisse,在 Hollant voor-gevallen,van een houvvelick gevordert Door \’t pijnelick Genesen van een af-keerigh gebreck,om de vrijster te behagen。

Een vijfde geval,roerende een sonderlicken onlust midden in de lustplotselick ontstaen。

Een seste verhael,van een jonge vrouwe die haer van schoon gansch leelick maeckte,om haren man te behagen。

Het tweede trou-geval bestaet in \’t verhael van een sonderlinghe geschiedenisse van twee Grieksche jonck-vrouwen by een edelman op eenen dagh verkracht: en het bedenckelick gedingh daer uyt ontstaen.

贝登肯科姆特的瓦尔门,

1 的 een verkrachte dochter wel doet Haren ontschaker te trouwen。 2 我们的琼格灵恩迪恩

资源下载
包年VIP免费升级包年VIP
0
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录